Hjem

Helsingør-borgmester Hecht Nielsen koster borgerne millioner i grotesk byggesag

 

Denne hjemmeside er lavet af Hanne og Per Faxe, for at sætte fokus på en helt grotesk byggesag, der har udspillet sig

i Helsingør Kommune.

 

Det er en sag om en ombygning og renovering af et tidligere landbrug med overflødige bygninger.

 

Gårdens navn er Svinggården og ligger i byen Borsholm ved Hornbæk.

 

Svinggården er gennem de sidste 15 år blevet renoveret af Familien Faxe, der har boet og har haft erhverv i området ved

Hornbæk i 3 generationer. Gården er restaureret til beboelse, kontor, udstilling og lager.

 

Sagen drejer sig om tårnet, der er opført i god tro, efter tilladelse fra Forvaltningen og efter stemplede tegninger.

 

Efter at tårnet blev opført i 2006 startede formand for Ejendoms og Miljøudvalget nu Borgmester Johannes Hecht Nielsen

sammen med nogle klagende naboer og Danmarks Naturfredningsforening modstanden mod tårnet.

 

På denne side kan man se, hvordan det lykkedes modstanderne at få afgjort at tårnet skal rives ned. Sagen har 3 gange været for Natur og Miljøklagenævnet og derefter i retten.

 

Det er også en historie om særlige interesser, inhabilitet og embedsmisbrug, der har store menneskelige og økonomiske omkostninger.

 

En sag, der har udviklet sig efterhånden som forskellige belastende oplysninger er kommet frem fra Forvaltningens ellers hemmelige arkiver.

 

Som symbol på, hvor afsporet sagen er, blev der givet tilladelse til en vindmølle, der er 10 meter højere end tårnet, samme

dag som rettens dom faldt om at tårnet skulle rives ned.

 

Ved at læse de forskellige undersider med kommentarer samt sagens bilag og dokumenter kan man danne sig et indtryk af, hvor grotesk og fordækt sagen er og få en forståelse af, hvorfor sagen er endt med at Kommunen skal betale en million-erstatning.

 

Det sidste nye i sagen er at Forvaltningen nu endelig har anerkendt at beskrivelserne af Borsholm ikke har været retvisende og derfor har Byrådet besluttet at forsøge at bevare tårnet. Et forsøg som flere af politikerne dog ikke selv tror på. Et forsøg som nok skal ses som et langskud for at undgå at betale den store erstatning eller i hvert fald at få betalingen udskudt på ubestemt tid.

 

Som ejere vil vi være lykkelige, hvis det lykkes at bevare tårnet. I de 7 år sagen har varet har den haft enorme omkostninger som desværre fortsætter så længe sagen trækkes ud. Trækkes sagen meget længere er det er naturligvis en uholdbar løsning for os som ejere med mindre Kommunen vil kompensere for tabene, der helt kunne have været undgået, hvis der ikke havde været inhabil indblanding og hvis Forvaltningen havde udvist rettidig omhu.

 

Vi håber at der snart kan findes en tilfredsstillende løsning således at en stævning mod Kommunen kan undgås.

Copyright © All Rights Reserved